Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core

Kapacitás-ellenőrzés

A közbeszerzési eljárásban az ajánlatkérő pénzügyi-gazdasági, műszaki-szakmai és egyéb alkalmassági követelmények előírása formájában szerez érvényt annak a kívánalomnak, hogy olyan ajánlattevő érvényes ajánlatot ne tehessen, aki a szükséges minimumkövetelményeknek való megfelelést - akár saját, akár más gazdasági szereplő kapacitása alapján -  nem tudja biztosítani.

A fentiek alapján a kapacitás-ellenőrzés azon eljárási cselekmények összessége, melyek célja annak megállapítása/ellenőrzése hogy az adott közbeszerzési eljárásban az ajánlatkérő által előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők és/vagy az igénybe vett kapacitásnyújtó szervezetek megfelelnek-e és az ajánlatban tett vállalásaiknak megfelelően (ahol ez megkövetelt) ténylegesen, érdemben részt vesznek-e a közbeszerzési szerződés teljesítésében.

A kapacitás-ellenőrzés során megvizsgálásra kerül, hogy

  • egy adott közbeszerzési eljárásban előírt alkalmassági követelményeknek állítása szerint megfelelő gazdasági szereplő valóban rendelkezhet-e kellő kapacitással
  • több közbeszerzési eljárásban/egy közbeszerzési eljárás több részajánlattételi körében előírt alkalmassági követelményeknek állítása szerint megfelelő gazdasági szereplő valóban rendelkezhet-e kellő kapacitással
  • a közbeszerzési eljárások alapján megkötött szerződések teljesítésében részt vevő, a alkalmassági követelményeknek való megfelelést igazoló gazdasági szereplő ténylegesen rendelkezik-e kellő kapacitással, különös tekintettel a teljesítési időben átfedést mutató közbeszerzési szerződések esetében
  • ténylegesen az a gazdasági szereplő vesz részt a közbeszerzési szerződés teljesítésében, aki az alkalmassági követelményeknek való megfelelést igazolta
  • az ajánlatkérő az ajánlatok bírálata során és a megkötött szerződések teljesítésének ellenőrzése során kellő gondossággal vizsgálta az alkalmassági követelményekre vonatkozó jogszabályi rendelkezések betartását