Közbeszerzési Hatóság

Ügyszám:HNT-00072/2020
Ajánlatkérő neve:Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár és Információs Központ
Közbeszerzési eljárás tárgya:SAGE Adatbázis – 2020.
Jogalap:Kbt. 98. § (2) c)
Döntés dátuma:2020. április 7.
Csatolt dokumentum:Csatolt dokumentum