Közbeszerzési Hatóság

Ügyszám:HNT-00067/2020
Ajánlatkérő neve:Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal
Közbeszerzési eljárás tárgya:Az Egységes központi elektronikus irat- és dokumentumkezelési rendszer (EKEIDR) moduljainak, rendszerelemeinek szupport szolgáltatásainak biztosítása a fővárosi és megyei kormányhivatalok részére
Jogalap:Kbt. 98. § (2) c)
Döntés dátuma:2020. április 2.
Csatolt dokumentum:Csatolt dokumentum