Közbeszerzési Hatóság

Ügyszám:HNT-00061/2020
Ajánlatkérő neve:Országos Bírósági Hivatal
Közbeszerzési eljárás tárgya:NEXONIHR üzemeltetési szerződés (18+6 hónap) 2020
Jogalap:Kbt. 98. § (2) c)
Döntés dátuma:2020. március 30.
Csatolt dokumentum:Csatolt dokumentum