Közbeszerzési Hatóság

Ügyszám:HNT-00059/2020
Ajánlatkérő neve:Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár és Információs Központ
Közbeszerzési eljárás tárgya:Proquest Central és Alexander Street adatbázis 2020.
Jogalap:Kbt. 98. § (2) c)
Döntés dátuma:2020. március 30.
Csatolt dokumentum:Csatolt dokumentum