Közbeszerzési Hatóság

Ügyszám:HNT-00025-2017.
Ajánlatkérő neve:Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség
Közbeszerzési eljárás tárgya:Digitális Startup Stratégiához kapcsolódó stratégiai dokumentumok szerzői vagyoni jogainak megvásárlása
Jogalap:Kbt. 98. § (2) c)
Döntés dátuma:2017. február 9.
Csatolt dokumentum:Csatolt dokumentum