Közbeszerzési Hatóság

Ügyszám:HNT-00041/2020
Ajánlatkérő neve:Országos Bírósági Hivatal
Közbeszerzési eljárás tárgya:KIR Kontrolling Rendszer üzemeltetése
Jogalap:Kbt. 98. § (2) c)
Döntés dátuma:2020. március 19.
Csatolt dokumentum:Csatolt dokumentum