Közbeszerzési Hatóság

Ügyszám:HNT-00026-2017.
Ajánlatkérő neve:Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség
Közbeszerzési eljárás tárgya:Digitális Oktatási Stratégia 4 alappilléréhez kapcsolódó stratégiai dokumentumok szerzői vagyoni jogainak megvásárlása
Jogalap:Kbt. 98. § (2) c)
Döntés dátuma:2017. február 9.
Csatolt dokumentum:Csatolt dokumentum