Közbeszerzési Hatóság

Ügyszám:HNT-00023/2020
Ajánlatkérő neve:Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár és Információs Központ
Közbeszerzési eljárás tárgya:Arcanum adatbázisok - 2020.
Jogalap:Kbt. 98. § (2) c)
Döntés dátuma:2020. február 18.
Csatolt dokumentum:Csatolt dokumentum