Közbeszerzési Hatóság

Ügyszám:HNT-00018/2020
Ajánlatkérő neve:Igazságügyi Minisztérium
Közbeszerzési eljárás tárgya:Poszeidon/EKEIDR általános interface fejlesztés
Jogalap:Kbt. 98. § (2) c)
Döntés dátuma:2020. február 14.
Csatolt dokumentum:Csatolt dokumentum