Közbeszerzési Hatóság

Ügyszám:HNT-00017/2020
Ajánlatkérő neve:Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár és Információs Központ
Közbeszerzési eljárás tárgya:Science Magazine - 2020
Jogalap:Kbt. 98. § (2) c)
Döntés dátuma:2020. február 11.
Csatolt dokumentum:Csatolt dokumentum