Közbeszerzési Hatóság

Ügyszám:HNT-00009-2020.
Ajánlatkérő neve:Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap
Közbeszerzési eljárás tárgya:Nézettségmérés és adatbázis szolgáltatás 2020
Jogalap:Kbt. 98. § (2) a)
Döntés dátuma:2020. január 24.
Csatolt dokumentum:Csatolt dokumentum