Közbeszerzési Hatóság

Ügyszám:HNT-00240-2019.
Ajánlatkérő neve:Pécsi Tankerületi Központ
Közbeszerzési eljárás tárgya:EFOP-3.2.5 pályázat anyag és eszköz beszerzése
Jogalap:Kbt. 98. § (2) b)
Döntés dátuma:2019. december 3.
Csatolt dokumentum:Csatolt dokumentum