Közbeszerzési Hatóság

Ügyszám:HNT-00074-2016.
Ajánlatkérő neve:Nemzeti Sportközpontok
Közbeszerzési eljárás tárgya:Széchy Tamás Uszoda műugró medence sátras fedése
Jogalap:Kbt. 98. § (2) e)
Döntés dátuma:2016. február 18.
Csatolt dokumentum:Csatolt dokumentum