Közbeszerzési Hatóság

Ügyszám:HNT-00229-2019.
Ajánlatkérő neve:Keszthelyi Kórház
Közbeszerzési eljárás tárgya:DURA 422-MV tip. CT rtg. cső beszerz. és beüz.
Jogalap:Kbt. 98. § (2) c)
Döntés dátuma:2019. november 27.
Csatolt dokumentum:Csatolt dokumentum