Közbeszerzési Hatóság

Ügyszám:HNT-00030-2017.
Ajánlatkérő neve:Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár és Információs Központ
Közbeszerzési eljárás tárgya:Az Arcanum Digitális Tudománytár adatbázishoz való hozzáférés biztosítása
Jogalap:Kbt. 98. § (2) c)
Döntés dátuma:2017. február 7.
Csatolt dokumentum:Csatolt dokumentum