Közbeszerzési Hatóság

Ügyszám:HNT-00155/2019
Ajánlatkérő neve:Magyar Nemzeti Bank
Közbeszerzési eljárás tárgya:Bankjegyfeldolgozó gépek és kapcsolódó karbantartás szolgáltatás beszerzése (KBF/00351/2019)
Jogalap:Kbt. 98. § (2) c)
Döntés dátuma:2019. július 16.
Csatolt dokumentum:Csatolt dokumentum