Közbeszerzési Hatóság

Ügyszám:HNT-00153-2019.
Ajánlatkérő neve:Károli Gáspár Református Egyetem
Közbeszerzési eljárás tárgya:Távhőellátás beszerzés 2019-2021
Jogalap:Kbt. 98. § (2) c)
Döntés dátuma:2019. július 5.
Csatolt dokumentum:Csatolt dokumentum