Közbeszerzési Hatóság

Ügyszám:HNT-00149-2019.
Ajánlatkérő neve:Bányavagyon-hasznosító Nonprofit Közhasznú Kft.
Közbeszerzési eljárás tárgya:MKB villamos energia beszerzés 2019.08.-2022.07.
Jogalap:Kbt. 98. § (2) c)
Döntés dátuma:2019. július 2.
Csatolt dokumentum:Csatolt dokumentum