Közbeszerzési Hatóság

Ügyszám:HNT-00145-2019.
Ajánlatkérő neve:Semmelweis Egyetem
Közbeszerzési eljárás tárgya:Leica DM6B feilesztése lézer mikrodisszekciós egységgel
Jogalap:Kbt. 98. § (2) c)
Döntés dátuma:2019. június 28.
Csatolt dokumentum:Csatolt dokumentum