Közbeszerzési Hatóság

Ügyszám:HNT-00138-2019.
Ajánlatkérő neve:Neumann János Egyetem
Közbeszerzési eljárás tárgya:Vállalkozási keretszerződés a Neptun Egységes Intézményirányítási Rendszer (Eiir) terméktámogatására
Jogalap:Kbt. 98. § (2) c)
Döntés dátuma:2019. június 20.
Csatolt dokumentum:Csatolt dokumentum