Közbeszerzési Hatóság

Ügyszám:HNT-00136-2019.
Ajánlatkérő neve:Digitális Kormányzati Ügynökség Zrt.
Közbeszerzési eljárás tárgya:Beszerzés támogató rendszer fejlesztése, bevezetése
Jogalap:Kbt. 98. § (2) e)
Döntés dátuma:2019. június 11.
Csatolt dokumentum:Csatolt dokumentum