Közbeszerzési Hatóság

Ügyszám:HNT-00124-2019.
Ajánlatkérő neve:Pécsi Tudományegyetem
Közbeszerzési eljárás tárgya:nTMS bővítése GINOP-2.3.3-15-2016-00032
Jogalap:Kbt. 98. § (2) c)
Döntés dátuma:2019. május 31.
Csatolt dokumentum:Csatolt dokumentum