Közbeszerzési Hatóság

Ügyszám:HNT-00106-2019.
Ajánlatkérő neve:Nemzeti Sportközpontok
Közbeszerzési eljárás tárgya:2020. évi EB kiegészítő tervezés és kivitelezés
Jogalap:Kbt. 98. § (3)
Döntés dátuma:2019. május 8.
Csatolt dokumentum:Csatolt dokumentum