Közbeszerzési Hatóság

Ügyszám:HNT-00082-2019.
Ajánlatkérő neve:Budapest Közút Zrt.
Közbeszerzési eljárás tárgya:Budapest Integrált Közlekedésszervezési és Szabályozási Rendszer központjának (kizárólag forráskód birtokában elvégezhető) üzemeltetési feladatai 2019-2021 években
Jogalap:Kbt. 98. § (2) c)
Döntés dátuma:2019. április 10.
Csatolt dokumentum:Csatolt dokumentum