Közbeszerzési Hatóság

Ügyszám:HNT-00071-2019.
Ajánlatkérő neve:NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.
Közbeszerzési eljárás tárgya:Szitakötő rendszer fejlesztése
Jogalap:Kbt. 98. § (2) c)
Döntés dátuma:2019. március 29.
Csatolt dokumentum:Csatolt dokumentum