Közbeszerzési Hatóság

Ügyszám:HNT-00061-2019.
Ajánlatkérő neve:Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt.
Közbeszerzési eljárás tárgya:Mo. gasztroturisztikai potenciáljának felmérése
Jogalap:Kbt. 98. § (2) c)
Döntés dátuma:2019. március 26.
Csatolt dokumentum:Csatolt dokumentum