Közbeszerzési Hatóság

Ügyszám:HNT-00013-2017.
Ajánlatkérő neve:Fővárosi Vízművek Zrt.
Közbeszerzési eljárás tárgya:Üzemviteli Központ területén lévő földszinti mosdók karbantartása
Jogalap:289/2011. Korm. rendelet
Döntés dátuma:2017. február 2.
Csatolt dokumentum:Csatolt dokumentum