Közbeszerzési Hatóság

Ügyszám:HNT-00012-2017.
Ajánlatkérő neve:Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.
Közbeszerzési eljárás tárgya:Poszeidon Ügyviteli és Iktatási Rendszer terméktámogatói szolgáltatás beszerzése az ellátott intézmények részére
Jogalap:Kbt. 98. § (2) c)
Döntés dátuma:2017. január 25.
Csatolt dokumentum:Csatolt dokumentum