Közbeszerzési Hatóság

Ügyszám:HNT-00040-2019.
Ajánlatkérő neve:Veresegyház Városi Sportkör
Közbeszerzési eljárás tárgya:Veresegyház, kézilabda munkacsarnok építése - HNT
Jogalap:Kbt. 98. § (2) a)
Döntés dátuma:2019. március 4.
Csatolt dokumentum:Csatolt dokumentum