Közbeszerzési Hatóság

Ügyszám:HNT-00032-2019.
Ajánlatkérő neve:Pécsi Tudományegyetem
Közbeszerzési eljárás tárgya:Adatfeldolgozói felület, elemzési adattárház létrehozása EFOP-3.6.2-16-2017-00009 PTE
Jogalap:Kbt. 98. § (2) c)
Döntés dátuma:2019. február 25.
Csatolt dokumentum:Csatolt dokumentum