Közbeszerzési Hatóság

Ügyszám:HNT-00039-2019.
Ajánlatkérő neve:Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár és Információs Központ
Közbeszerzési eljárás tárgya:Science Magazine - 2019
Jogalap:Kbt. 98. § (2) c)
Döntés dátuma:2019. február 25.
Csatolt dokumentum:Csatolt dokumentum