Közbeszerzési Hatóság

Ügyszám:HNT-00027-2019.
Ajánlatkérő neve:Magyar Torna Szövetség
Közbeszerzési eljárás tárgya:2019. évi Junior Tornász VB tornaszer beszerzés
Jogalap:Kbt. 98. § (2) c)
Döntés dátuma:2019. február 18.
Csatolt dokumentum:Csatolt dokumentum