Közbeszerzési Hatóság

Ügyszám:HNT-00020-2019.
Ajánlatkérő neve:Testnevelési Egyetem
Közbeszerzési eljárás tárgya:Biztosítási szolgáltatások beszerzése
Jogalap:Kbt. 98. § (2) b)
Döntés dátuma:2019. február 7.
Csatolt dokumentum:Csatolt dokumentum