Közbeszerzési Hatóság

Ügyszám:HNT-00019-2019.
Ajánlatkérő neve:NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.
Közbeszerzési eljárás tárgya:Poszeidon Ügyviteli és Iktatási Rendszerhez kapcsolódóan terméktámogatási szolgáltatás nyújtása
Jogalap:Kbt. 98. § (2) c)
Döntés dátuma:2019. február 6.
Csatolt dokumentum:Csatolt dokumentum