Közbeszerzési Hatóság

Ügyszám:HNT-00332-2018.
Ajánlatkérő neve:Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár és Információs Központ
Közbeszerzési eljárás tárgya:Akadémiai Kiadó Folyóirat adatbázis beszerzése
Jogalap:Kbt. 98. § (2) c)
Döntés dátuma:2019. január 9.
Csatolt dokumentum:Csatolt dokumentum