Közbeszerzési Hatóság

Ügyszám:HNT-00315/2018
Ajánlatkérő neve:Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár és Információs Központ
Közbeszerzési eljárás tárgya:EBESCO adatbázisok - 2019
Jogalap:Kbt. 98. § (2) c)
Döntés dátuma:2018. december 28.
Csatolt dokumentum:Csatolt dokumentum