Közbeszerzési Hatóság

Ügyszám:HNT-00309/2018
Ajánlatkérő neve:Nemzeti Sportközpontok
Közbeszerzési eljárás tárgya:Szolgáltatás 2020. évi labdarúgó EB-hez
Jogalap:Kbt. 98. § (3)
Döntés dátuma:2018. december 21.
Csatolt dokumentum:Csatolt dokumentum