Közbeszerzési Hatóság

Ügyszám:HNT-00299-2018.
Ajánlatkérő neve:Fons Sacer belső egyházi jogi személy
Közbeszerzési eljárás tárgya:Szentendrei Tornacsarnok kivitelezése - HNT
Jogalap:Kbt. 98. § (2) a)
Döntés dátuma:2018. december 17.
Csatolt dokumentum:Csatolt dokumentum