Közbeszerzési Hatóság

Ügyszám:HNT-00302-2018.
Ajánlatkérő neve:Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár és Információs Központ
Közbeszerzési eljárás tárgya:Wiley adatbázis
Jogalap:Kbt. 98. § (2) c)
Döntés dátuma:2018. december 17.
Csatolt dokumentum:Csatolt dokumentum