Közbeszerzési Hatóság

Ügyszám:HNT-00258/2018
Ajánlatkérő neve:Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.
Közbeszerzési eljárás tárgya:Közcélú vezeték létesítése DAIP
Jogalap:Kbt. 98. § (2) c)
Döntés dátuma:2018. november 15.
Csatolt dokumentum:Csatolt dokumentum