Közbeszerzési Hatóság

Ügyszám:HNT-00241-2018.
Ajánlatkérő neve:Fővárosi Vízművek Zrt.
Közbeszerzési eljárás tárgya:IntellAgent rendszer és ügyfélszolgálat szoftvertámogatása, karbantartása és kapcsolódó fejlesztések elvégzése a Fővárosi Vízművek Zrt. számára
Jogalap:Kbt. 98. § (2) c)
Döntés dátuma:2018. október 30.
Csatolt dokumentum:Csatolt dokumentum