Közbeszerzési Hatóság

Ügyszám:HNT-00206-2018.
Ajánlatkérő neve:Pécsi Tudományegyetem
Közbeszerzési eljárás tárgya:Motorizált inverz 3D-SMD mikroszkóp és a FEMTO 3D-SMD mikroszkóphoz egy szoftvercsomag beszerzése a Pécsi Tudományegyetem részére
Jogalap:Kbt. 98. § (2) c)
Döntés dátuma:2018. szeptember 4.
Csatolt dokumentum:Csatolt dokumentum