Közbeszerzési Hatóság

Ügyszám:HNT-00192-2018
Ajánlatkérő neve:Semmelweis Egyetem
Közbeszerzési eljárás tárgya:BF-1T180 terápiás videobronchoszkóp beszerzése
Jogalap:Kbt. 98. § (2) c)
Döntés dátuma:2018. augusztus 15.
Csatolt dokumentum:Csatolt dokumentum