Közbeszerzési Hatóság

Ügyszám:HNT-00144-2018.
Ajánlatkérő neve:Országos Bírósági Hivatal
Közbeszerzési eljárás tárgya:NEXONIHR üzemeltetési szerződés (18+6 hónap)
Jogalap:Kbt. 98. § (2) c)
Döntés dátuma:2018. június 18.
Csatolt dokumentum:Csatolt dokumentum