Közbeszerzési Hatóság

Ügyszám:HNT-00136-2018.
Ajánlatkérő neve:Országos Vérellátó Szolgálat
Közbeszerzési eljárás tárgya:Távhőszolgáltatás beszerzése
Jogalap:Kbt. 98. § (2) c)
Döntés dátuma:2018. május 31.
Csatolt dokumentum:Csatolt dokumentum