Közbeszerzési Hatóság

Ügyszám:HNT-00134-2018.
Ajánlatkérő neve:Sarutlan Kármelita Rendtartomány
Közbeszerzési eljárás tárgya:Sarutlan Karmelita Rendtartomány budapesti rendházának, templomának, kertjének, mint fővárosilag védett épületegyüttesnek, és tiszteletreméltó Marton Marcell OCD emlékházának komplex helyreállítása keretében elvégzendő kutatásra alapozott tervezői munkáinak következő ütemére tervező beszerzése
Jogalap:Kbt. 98. § (2) c)
Döntés dátuma:2018. május 25.
Csatolt dokumentum:Csatolt dokumentum