Közbeszerzési Hatóság

Ügyszám:HNT-00133-2018.
Ajánlatkérő neve:NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.
Közbeszerzési eljárás tárgya:FPIR Foglalkoztatáspolitikai Pénzügyi Információs Rendszer továbbfejlesztési-, továbbá a forráskód módosításával és ismeretével járó szoftvertámogatási illetve karbantartási feladatok
Jogalap:Kbt. 98. § (2) c)
Döntés dátuma:2018. május 24.
Csatolt dokumentum:Csatolt dokumentum