Közbeszerzési Hatóság

Ügyszám:HNT-00135-2018.
Ajánlatkérő neve:Tatabánya MJV Önkormányzata
Közbeszerzési eljárás tárgya:Villamos energia beszerzés
Jogalap:Kbt. 98. § (4) c)
Döntés dátuma:2018. május 28.
Csatolt dokumentum:Csatolt dokumentum