Közbeszerzési Hatóság

Ügyszám:HNT-00102-2018.
Ajánlatkérő neve:NIF Zrt. - Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.
Közbeszerzési eljárás tárgya:M25 autóút Déli üteméhez (7+073,80 - 14+617,88 km sz. közötti szakasz) kapcsolódó Maklári csomóponthoz csatlakozó bekötés (251. sz. főút) új nyomvonalon történő megépítése és kapcsolódó kivitelezési feladatok elvégzése
Jogalap:Kbt. 98. § (3)
Döntés dátuma:2018. április 21.
Csatolt dokumentum:Csatolt dokumentum